Błąd w dowodzie V5c. Jak można poprawić.

błąd w dowodzie V5c

Błąd w dowodzie V5c.  Zdarza się rzadko ale można go poprawić. Zobacz jak.Czasami zdarza się, że angielski wydział komunikacji (DVLA) wyda dowód V5 z błędem. Jakie najczęściej są to błędy?

  • niepoprawne dane właściciela lub adres
  • niepełne dane pojazdu
  • błąd w numerze VIN, np zamienione 5 na S, lub literówka

Co można zrobić w przypadku błędu w dowodzie V5c ?

Nie jest  to takie trudne, ale zależy od tego jaki błąd będziemy mieli. Jeżeli będziemy mieli niepoprawne dane właściciela pojazdu, np. imię nazwisko lub adres to w dowodzie w pozycji 6. wpisujemy poprawne dane, dołączmy do tego kartkę papieru z napisanym wyjaśnieniem problemu i wysyłamy do DVLA.

Podobnie robimy jak mamy błąd w numerze VIN pojazdu z tym, że tym razem wypełniamy pozycje 7. w dowodzie. Tak samo dołączamy osobną kartkę z napisanym wyjasnieniem problemu. Tutaj dobrze by było dołączyć także zdjęcie pola numerowego lub tabliczki znamionowej pojazdu.

W obydwu przypadkach DVLA powinno przysłać poprawiony dowód w przeciągu kilku tygodni.

Co zrobić jak kupiliśmy anglika z błędem w dowodzie?

Jeżeli staliśmy się właścicielem pojazdu z UK i mamy dowód z błędem to jest na to sposób. Zazwyczaj takie błędy powstają przy drukowaniu dowodów  więc występujemy do DVLA o wydanie nowego dowodu, w aplikacji wpisujemy poprawne dane. Jeżeli błąd powstał przy przepisywaniu a w bazie danych DVLA figurują poprawne dane to nowy dowód będzie już wolny od błędów.

Co zrobić jeżeli kupiliśmy anglika z błędem w Certyfikacie Exportowym V561?

Wtedy osoba, która występowała o wydanie certyfikatu musi napisać pismo z opisem problemu, najlepiej załączyć zdjęcie pola VIN lub tabliczki znamionowej i odesłać razem z certyfikatem do DVLA. Proszę pamiętać, że imię nazwisko i adres muszą się zgadzać z tymi na które certyfikat był wydany. DVLA powinno przysłać poprawiony dokument w przeciągu kilku tygodni.

 

Kupiłeś anglika z niepoprawnymi danymi w dowodzie?

Zapraszam do kontaktu, postaram się pomóc.

poniedziałek-sobota 8.00-20.00 tel 510 915 734

 

Dodaj komentarz